contemplation of the river of souls

Nie wybiegajmy zbytnio w czasie, nie zbliżajmy się za bardzo do wydarzeń, które są przeszłością. Oczekiwanie stałoby się wtedy katuszą i wielką męczarnią. Muszę trzymać swój umysł na wodzy, by nie czynił kolejnej nocy i dnia zbyt długimi. Niebo dziś się rozjaśniło, lecz nie widać jeszcze wszystkiego – ciągle może się rozszaleć jakaś śnieżyca, która może przynieść zgubę. 

Zachowałem siły, by przygotować się do obrony, która może być obroną bierną. Czy będzie użyteczna? Wielka sieć rozrywa się i w każdej chwili może pęknąć i wypuścić złowione ryby. Piękne jest najpierw cierpieć, by potem być szczęśliwym. Z perspektywy lat, z perspektywy czasu i ogromnych doświadczeń, które przeżyłem… w swej beznadziejności była nadzieja. Chcę dotrzeć do domu, chcę poczuć na nowo zapach swojego domu, usłyszeć jego głos. Dotarłem już daleko, idąc wyboistą ścieżką i stoję nad brzegiem rzeki, oczekując na przeprawę. Ta chwila, nadejdzie niedługo, będzie zachwycać swym kunsztem.

Image

Później spotkam Ciebie..  kimkolwiek jesteś…

Advertisements